يكشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ | Sunday 26 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه سطح و شیمی فلزات

پژوهشكده فناوری نانو و مواد پیشرفته - تکنولوژی سطح و لایه نازک

NFT- دستگاه یا فرآیند اسپکترو فتومتر مادون قرمز ( FTIR و IR ) پژوهشکده نانوtiff شناسائی کیفی و کمی ترکیبات آلی، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن - کارشناس دستگاه: خانم مهندس زمانی
NUV- دستگاه یا فرآیند اسپکترو فتومتر UV-VIStiff اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات،اندازه گیری درصد عبور نور در محلولها ، بررسی رفتار نوری نیمه هادیها و غیره

تلفن داخلی: 314

تکنسین: خانم زمانی