يكشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | Sunday 18 August 2019
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

خواص فیزیکی

 

 اندازه و توزیع ذرات PSA  
 آزمون زتا سایزرtiff  اندازه گیری توزیع اندازه ذرات در محدوده نانو، اندازه قطر هیدرودینامیکی ذرات برحسب نانومتر، اندازه گیری پتانسیل زتا
 آزمون رئومتری (ویسکومتری)tiff  اندازه گیری ویسکوزیته دوغابها و رزینها و روغنها، مشاهده رفتار رئولوژی و ویسکوالاستیک پلیمرها و خمیرها و غیره
 اندازه گیری سطح ویژه به روش BET (پژوهشکده نانو)tiff  
 اندازه گیری سطح ویژه به روش BET (پژوهشکده سرامیک)  
 اندازه گیری دانسیته، جذب و تخلخل به روش ارشمیدس    
 فراتراوا  
 اندازه گیری چگالی پودر  
 اندازه گیری دانسیته  
 آزمون ترشوندگی استاتیک  
 بررسی خواص نانوسیال  
 ویسکوزیمتر