يكشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ | Sunday 26 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه استخراج فلزات

پژوهشكده فناوری نانو و مواد پیشرفته

گروه تحقیقاتی: تکنولوژی سطح و لایه نازک

کد و آزمون قابل ارائهتوضیحات

NFT- دستگاه یا فرآیند اسپکترو فتومتر مادون قرمز ( FTIR و IR ) tiff

شناسائی کیفی و کمی ترکیبات آلی، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن - کارشناس دستگاه: خانم مهندس زمانی

NUV- دستگاه یا فرآیند اسپکترو فتومتر tiffUV-VIS اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات، اندازه گیری درصد عبور نور در محلولها ، بررسی رفتار نوری نیمه هادیها و غیره

اعضا هیات علمی:

- آقای دکتر علی خانلر خانی (استادیار)

- آقای دکتر علیرضا کلاهی (استادیار)

- آقای دکتر یحیی پالیزدار (استادیار)

- آقای دکتر بنیامین یارمند (استادیار)

تلفن داخلی: 314