جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ | Friday 10 July 2020
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

راهنمای تلفن های داخلی

×
توجه: جهت تماس از خارج از پژوهشگاه لطفا ابتدا با شماره های ۹-۳۶۲۸۰۰۴۰-۰۲۶ تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گيری نمائيد.
قابل توجه همکاران گرامی، در صورتیکه شماره شما در این پایگاه نیاز به اصلاح دارد، لطفاً درخواست خود را از این لینک به اطلاع واحد فناوری اطلاعات برسانید. با سپاس.
 
 tel new
 

ردیف نام پست سازمانی نشانی اطلاعات تماس
51 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه نیمه هادی تلفن: 170
52 کارمند معاونت پژوهشی تلفن: 129
53 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته تلفن: 422
54 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
55 عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی تلفن: 419
56 تاسیسات تلفن: 263-264
57 کارمند دفتر معاونت فناوری تلفن: 127
58 نگهبانی تلفن: 221-222
59 تاسیسات تلفن: 263-264
60 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته تلفن: 456
61 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 414
62 کارشناس آزمایشگاه بیومواد، آزمایشگاه خوردگی تلفن: 314
63 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته تلفن: 429-440
64 ریاست پژوهشگاه تلفن: 102
65 کارشناس امور پژوهشی تلفن: 348
66 کارمند امور خوابگاه‌ها تلفن: 262,119
67 کارمند واحد کارگاه‌های پژوهشی تلفن: 285-287
68 معاون مرکز رشد واحدهای فناوری ساختمان سبز تلفن: 213
69 عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی تلفن: 478
70 کارمند دفتر پژوهشکده سرامیک تلفن: 123-175
71 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
72 باغبانی تلفن: 261
73 کاردان آزمایشگاه شناخت مواد تلفن: 311
74 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 447
75 تدارکات تلفن: 182
76 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
77 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 437
78 انتظامات مرکزی تلفن: 221-222
79 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 458-110
80 پزشک فوریت‌های پزشکی تلفن: 273
81 تلفن: 250
82 کارشناس مشاوره و آموزش مرکز رشد ساختمان سبز تلفن: 213
83 روابط عمومی تلفن: 135
84 باغبانی تلفن: 272
85 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 436
86 کارمند دفتر ریاست تلفن: 102
87 کارشناس آزمایشگاه زیست فناوری تلفن: 195
88 عضو هیات علمی تلفن: 480
89 عضو هیات علمی پژوهشکده سرامیک تلفن: 388
90 روابط عمومی تلفن: 237
91 آزمایشگاه گروه ساخت تلفن: 310-284
92 آزمایشگاه استخراج فلزات تلفن: 314
93 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته تلفن: 332-101
94 هیات جذب تلفن: 292
95 عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی تلفن: 449-248
96 کارشناس آزمایشگاه بیومواد، آزمایشگاه خوردگی تلفن: 313-356
97 کارمند مدیریت نظارت، ارزیابی و کنترل برنامه تلفن: 150
98 کارمند رستوران تلفن: 276
99 عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته تلفن: 438
100 عضو هیات علمی پژوهشکده انرژی تلفن: 457