دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ | Monday 26 July 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

آغاز همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی با برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (سامانه کانکت)

conect

پژوهشگاه مواد و انرژی در پی برگزاری نشستی با مدیر دفتر معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری و در راستای بهره مندی از ظرفیت علمی ایرانیان مقیم خارج  از کشور، به سامانه کانکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیوست.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و بهره گیری از ذخایر علمی و حرفه ای سرمایه انسانی خارج ازکشور، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه وایده های فناورانه به داخل کشور، توسط معاونت توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم وفناوری، شرکت های فناور و مراکز نوآوری منتخب کشور به عنوان " پایگاه میزبان" اجرا می گردد تا در قالب حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسا دکترا، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتفال در شرکت های فناور، نظام وظیفه تخصصی و برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی، به ارتباط موثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.