شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | Saturday 13 August 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه محیط زیست؛

ساخت جاذب کربنی از ضایعات صنعتی جهت حذف برخی فلزات سنگین از آب

 merc

دانشجو بهمن سلیمانی

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

 استاد راهنما دکتر بهزاد آقابراری- دكتر محمدرضا واعظي جزه

زمینه کاربرد پروژهمحیط زیست؛ حذف فلزات سنگین از آب

 خلاصه پروژه: امروزه کمبود آب از مهمترین مشکلات جامعه بشری می باشد. در این میان آلودگی آبهای جاری توسط انسان منجر به وخیم تر شدن اوضاع گردیده است. در کشور ما نیز برخی رودخانه ها بدلیل فعالیت های صنعتی به فلزات سنگین آلوده گردیده اند که حذف این آلایندهای خطرناک از این منابع آبی ضروری می باشد.

در این مطالعه نانوجاذب کربنی از ضایعات صنعتی با کارایی بالا جهت جذب فلز سنگین مس ساخت شد و ساختار آن توسط تکنیکهای XRD ، SEM و EDX و مساحت سطح آنها توسط روش BET مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین عملکرد این جاذب در جذب فلز مس از محلول آبی در سیستم ناپیوسته و اثر پارامترهای مختلف از قبیل میزان غلظت اولیه فلز سنگین، مقدار نانو جاذب، تغییرات pH و زمان جذب نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در شرایط بهینه جاذب کربنی ساخته شده از  قدرت بالای جذب مس در محیط­ های آبی و در pH های اسیدی برخوردار است بطوریکه در نمونه­ های محلول آزمایشگاهی فلز مس با غلظتppm  100 ، ppm  300 و در نمونه­ حقیقی تهیه شده از رودخانه پخیر مس سونگون با غلظت ppm  261  به ترتیب 99 ، 67و 56 درصد مس در مدت زمان یک ساعت حذف گردید. امکان استفاده از این نانوساختار کربنی برای حذف سایر فلزات سنگین در سیستم پیوسته در حال بررسی می باشد.