شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | Saturday 13 August 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه کامپوزیت‌های سرامیکی دیرگداز؛

بررسی تولید کامپوزيتهای زمینه زيرکونیايی با کاربیدهای زيرکونیوم و سیلیسیوم توسط سینتر جرقه پلاسما

دانشجو: مهندس سعید صمدی آذر

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

اساتید راهنما: دکتر ایمان مباشرپور-دکتر مسعود علیزاده

استاد مشاور: دکتر لیلا نیکزاد

زمینه کاربرد پروژه: مواد اولیه نسوز سرامیکی، کامپوزیت ضد سایش دما بالا

 

خلاصه پروژه: هدف اصلي اين پژوهش بررسي امکان توليد كامپوزيت ZrO2 و كاربيدهاي زيركونيوم و سیلیسیم(ZrC,SiC) با استفاده از دستگاه سينتر جرقه پلاسما است. به‌منظور دستيابي به نمونه بهينه از پودر زيركن، كربن فعال و گرافيت استفاده شد. در فاز اول زيركن و گرافيت به نسبت 1:1 باهم مخلوط شدند و جهت همگن سازي به مدت يک ساعت در آسياب سياره‌اي قرار داده شد. پودر همگن شده در دماهاي 1500،1400 و 1600 درجه سانتيگراد توسط دستگاه سينتر جرقه پلاسما با زمان هاي ماندگاري 5 ،10 و 15 دقيقه در دماي بيشينه سنتز شد. از پراش پرتو ايکس (XRD) به‌منظور بررسي فازي تركيب كامپوزيت به دست آمده و از ميکروسکوپ الکتروني روبشی (SEM) به‌منظور بررسي مورفولوژِي و توزيع اندازه ذرات و ريز ساختار بدنه هاي سينتر شده استفاده شد. نتايج سختي و چقرمگي با فرورونده ويکرز، و استحکام با روش سه نقطه اي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد نمونه سينتر شده در دماي 1600 درجه سانتيگراد و زمان ماندگاري 15 دقيقه در دماي بيشينه ، از لحاظ فازهاي تشکيل شده و كربن باقيمانده نسبت به دو نمونه ديگر در شرايط مطلوب تري قرار داشت. چگالي، استحکام خمشي و سختي اين نمونه به ترتيب 2/73 گرم بر سانتیمتر مکعب، 98/5 مگا پاسکال و 8/84 گیگا پاسکال به دست آمد. در فاز دوم از مخلوط كربن فعال و زيركن با نسبت 1به 1 استفاده شد. مخلوط پودري جهت همگن سازي به مدت يک ساعت در آسياب سيارهاي قرار داده شد و دماهاي 1450 ،1550 و 1600 درجه سانتي گراد براي سنتز انتخاب شدند. نمونه بهينه، نمونه سنتز  شده در دماي 1600 انتخاب شد و چگالي، استحکام خمشي و سختي اين نمونه به ترتيب 2/86 گرم بر سانتیمتر مکعب، 132/4 مگا پاسکال و 9/86 گیگاپاسکال به دست آمد.