شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | Saturday 13 August 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه پوشش دهی بایو مواد؛

پوششدهی گرادیانی هیدروکسی آپاتیت/ تری کلسیم فسفات بر روی کاشتنیهاي فلزي با استفاده از روش پلاسما اسپری

دانشجو: مهندس فهیمه ساجی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

 اساتید راهنما: دکتر ایمان مباشرپور-دکتر لیلا نیکزاد

استاد مشاور: دکتر مسعود مظفری

زمینه کاربرد پروژه: پوشش‌دهی کاشتنی های فلزی در مهندسی پزشکی

 

خلاصه پروژه: در این پژوهش به بررسی خواص خوردگی و زیست­ سازگاری ایمپلنت­ های تیتانیومی دارای پوشش گرادیانی از جنس هیدروکسی آپاتیت و تری­کلسیم فسفات پرداخته شد. از روش پاشش پلاسما جهت پوشش­ دهی ایمپلنت­ ها استفاده شده و سه لایه پوشش به ترتیب شامل HAp، TCP%50-HAp%50 و TCP بر روی زیرلایه تیتانیومی اعمال شد. جهت امکان اعمال پودرها به روش پلاسما اسپری، هر دو نوع پودر با استفاده از محلول 10 درصد وزنی PVA گرانوله شده و پودرها با میزان مساوی و به خوبی با هم مخلوط شده و جهت پاشش لایه­ میانی مورد استفاده قرار گرفتند. جهت شناسایی فاز پودرها از آزمون پراش پرتو ایکس استفاده شده و جهت حصول اطمینان از نوع پودر آزمون تبدیل فوریه طیف­ سنجی مادون قرمز انجام گرفت. بررسی خوردگی لایه­ های اعمال شده با استفاده از محلول شبیه­ ساز بدن انجام شد و برای بررسی میزان و نوع خوردگی پوشش­ اعمالی از آزمون­ های الکتروشیمیایی پتانسیل مدار باز و پلاریزاسیون تافل، پس از زمان­ های تعیین شده، استفاده شد. جهت مشاهده مورفولوژی و ضخامت لایه­ ها قبل و بعد از قرار گرفتن در محلول شبیه­ ساز بدن از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد. برای اطمینان از عدم خوردگی ایمپلنت و هیدروکسی آپاتیت موجود در پوشش و همچنین حصول اطمینان از خورده شدن تری­ کلسیم فسفات موجود در پوشش آزمون طیف‌سنجی پلاسمای جفت‌شده القایی انجام شد. در نهایت مشاهده شد پوشش­ دهی به خوبی انجام گرفته و دارای مقاومت به خوردگی خوب و برابر 105×2/3497  cm2/Ω  می­ باشد. هم­چنین زیست­ سازگاری پوشش به دلیل جوانه ­زنی و رشد هیدروکسی آپاتیت ثانویه، مناسب می­ باشد.