چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | Wednesday 20 June 2018
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آرشیو اخبار

نصب سر درب های ساختمان مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي

سر درب قسمت هاي مختلف ساختمان مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژي به همت سرپرست مدیریت مرکز رشد، تهيه و در محل های مورد نظر نصب گردید.
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه، در راستای رسالت ایجاد زیرساخت های حمایتی مرکز رشد از واحدهای فناور، این مرکز با پیگیری سرپرست مدیریت مرکز رشد نسبت به در اختیار قرار دادن دفاتر و کارگاه های مورد نیاز واحدهای فناور اقداماتی را به انجام رسانده تا مسیر رشد و رسیدن به تعالی واحدهای فناور هموارتر گردد.
مرکز رشد در همین راستا نیز با حمایت ریاست پژوهشگاه توانسته است زیر ساخت های حمایتی خود را در پژوهشگاه برای واحدهای فناور گسترش دهد و دفاتر و کارگاه های خود را به صورت قرارداد اجاره در اختیار واحدهای فناور قرار دهد.
امید است اين مركز با حمایت تمامی ارکان پژوهشگاه بتواند مقدمات اجرایی نمودن طرح توسعه مرکز رشد را که سبب افزایش زیرساخت های حمایتی مرکز رشد می گردد، فراهم آورد.

 

  Untitled 5         Untitled 2       Untitled 3     Untitled 4