يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ | Sunday 12 July 2020
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

entesab2دکتر علیرضا خاوندی رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی در احکام جداگانه ای، معاون فناوری، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه ریاست، مدیر امور اداری و پشتیبانی و مدیر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، طی این ابلاغ، دکتر حسین قدمیان به عنوان معاون فناوری، دکتر سعید حصارکی به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و  دکتر علیرضا کلاهی به عنوان مشاور عالی رئیس و مدیر حوزه ریاست، منصوب شدند.

همچنین دکتر محمد جواد اشراقی به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی و دکتر پروانه سنگ پور به سمت مدیر نظارت و ارزیابی منصوب شدند.

گفتنی است، دکتر قدمیان عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه انرژی، دکتر حصارکی عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته، دکتر کلاهی عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته، دکتر اشراقی عضو هیات علمی پژوهشکده نیمه هادی ها و دکتر سنگ پور عضو هیات علمی پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی می باشند.