چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ | Wednesday 20 January 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

6485FAB6 ED2A 4B20 B816 49C05B03F191نتیجه ارزیابی پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت توسط وزارت عتف اعلام شد


 پژوهشگاه مواد و انرژی در ارزیابی پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت که نتایج آن از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شد، به رتبه های حائز اهمیتی دست پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر محمد فرویزی مدیر ارتباط با صنعت و مطالعه بازار پژوهشگاه مواد و انرژی با اعلام این خبر گفت: این نتایج که در قالب یک کتابچه تحت عنوان « قراردادها و همکاری های دانشگاه های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم منتشر شده است، درخصوص عملکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سال ۱۳۹۷ می باشد.

وی اظهار داشت: در این ارزیابی، پژوهشگاه مواد و انرژی در سال ۱۳۹۷ در بین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در سه شاخص، رتبه های زیر را کسب کرد:

ــ رتبه سوم در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا به تعداد اعضای هیات علمی»

 ــ رتبه سوم در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا به تعداد کل دانشجویان پذیرش شده تحصیلات تکمیلی» 

ــ رتبه چهارم در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا به تعدادکل دانشجویان تحصیلات تکمیلی».

دکتر فرویزی افزود: همچنین این پژوهشگاه در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی در شاخص های زیر حائز رتبه شد:

ــ رتبه اول در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا» 

ــ رتبه اول در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه خاتمه یافته» 

ــ رتبه دوم در «تعداد قراردادهای در حال اجرا در سال ۹۷ که بیش از ۵ سال از شروع آن می گذرد» 

ــ رتبه دوم در «تعداد اعضای هیات علمی همکار در قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا» 

ــ رتبه دوم در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا به تعداد اعضای هیات علمی»  

ــ رتبه سوم در «مبلغ قراردادها و گرنت های بین المللی در سال اخیر»

ــ رتبه سوم در «تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در حال اجرا به تعداد کل دانشجویان پذیرش شده تحصیلات تکمیلی»

ــ رتبه چهارم در «مبلغ جذب شده (درآمد) حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به بودجه کل».