يكشنبه ۵ تير ۱۴۰۱ | Sunday 26 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اعضاء هیات علمی

استادیار
نشانی:
پژوهشکده نیمه هادی ها
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره همراه:
+989128362343

تصویر مخاطب

فعاليت های اجرايی و فرهنگی:

 1. راه اندازی آزمايشگاه مرکزی نانو در دانشگاه ياسوج در بهار 1391
 2. دبير و عضو کميته نانوتکنولوژی دانشگاه ياسوج از تاريخ 30/03/1389 تا 01/07/1394
 3. مدير تحصيلات تکميلی و استعدادهای درخشان دانشگاه ياسوج از تاريخ 01/09/1390 تا 01/08/1391
 4. عضو هيات نظارت و ارزيابی دانشگاه­های استان کهگيلويه و بويراحمد از تاريخ 01/02/1390 تا 01/02/1392
 5. عضو شورای آموزشی دانشگاه ياسوج از تاريخ 16/11/1389 تا 16/11/1390
 6. عضو شورای حمايت و نظارت فعاليت­های علمی دانشجويی دانشگاه ياسوج از تاريخ 14/09/1389 تا 14/09/1390
 7. استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشکده علوم دانشگاه ياسوج از تاريخ 16/08/1388 تا 01/07/1394
 8. عضو شورای نظارت بر نشريات دانشجويی دانشگاه ياسوج از تاريخ 01/02/1381 تا 13/06/1383
 9. عضو شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه ياسوج از تاريخ 28/06/1380 تا 13/06/1383
 10. مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ياسوج از تاريخ 02/08/1380 تا 13/06/1383

 

Education/Qualifications:

 • PhD in nanoscience and nanotechnology with excellently qualified thesis entitled as: Quantitative Electron Spectroscopy of Nanostructures; REELS, dielectric properties, XPS, composition and nano-imaging, University of Southern Denmark, 2009
 • M.Sc. in Theoretical Physics with excellently qualified thesis, Shahid Chamran University of Ahwaz, 1998
 • B.Sc. in Applied Physics, Shiraz University, 1994

  

Employment to date/ awards:

 • Faculty member of Yasouj University, Department of Physics, 2000- present
 • Scholarship from Iranian Ministry of Science and Technology for PhD studies, 2004.

Teaching Experience

 • Advanced Solid State Physics
 • Modern Quantum Mechanics
 • Electrodynamics
 • Electromagnetism
 • Statistical Mechanics
 • Quantum Physics 1, Quantum Physics 2
 • Modern Physics 1, Modern Physics 2
 • Elementary Astrophysics
 • Basic Physics 1, 2 and 3
 • Physics Lab. 1 and 2
 • Surface physics at Sharif University of Technology

Research Achievements:

 • Development of a new technique for 3-Dimensional XPS imaging of surface nanostructures.
 • Design of spin coater
 • Design of a gas sensor reactor
 • Design of electrospinning system
 • Design of Chemical Bath Deposition instrument
 • Design of a reactor for the study of nano-photocatalytics
 • Design of a hydrothermal reactor for the synthesis of nanomaterials.

Research Interests:

 • Improvement of our 3-Dimensional XPS imaging technique
 • Nanofabrication and characterization
 • Electron spectroscopy techniques e.g. Auger, XPS, Reflection electron energy loss spectroscopy (REELS)
 • Multivariate analysis for reduction of acquisition time in XPS, AES, Tof-SIMS, …
 • Programming and software development for nano-characterization techniques
 • Development of XPS peak shape analysis for inline characterization of nanoparticles; formation, size and density     
 • Study of electronic properties of advanced nanostructures using dielectric response theory and experimental REELS
 • Thin film fabrication and analysis
 • Fabrication of nano-biosensors based on polymer supported noble metal nanoparticles
 • Study of size-dependent nanoparticle optics
 • Clean room nanofabrication
 • Data analysis for chemometrics
 • Electron Optics
 • Solar Cells
 • Bioreactors
 • Biomedical applications of nanomaterials
 • Environmental applications of nanomaterials, Photocatalysts, Pollution removal.

International activities:

Participated in several international projects in collaboration with the following universities;

 • SDU, Odense, Denmark (continued)
 • MCI, Sønderborg, Denmark
 • Kratos Analytical Ltd, UK
 • University of Manchester, UK
 • Casa-XPS enterprise, UK
 • ULB, Brussels, Belgium
 • Acad. of Sciences, Prague, Czech Republic
 • Technical Univ. (CAU), Kiel, Germany (continued)
 • Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italy

  And also contributed as:

 • Reviewer for 14 ISI Journals: Surf. Sci., Organometallic Chem., Surf. Interface Anal., J. Ind. Eng. Chem., Chem. Eng. J., Indian J. Sci. Technol., Spectrochimica Acta A, Chemosphere, J. Mat. Sci., Desalination Water Treatment, Water Sci. Technol., Int. J. Environ. Anal. Chem., Sep. Pur. Technol., IET Nanobiotechnology.
 • Invited speaker for international workshop “iSAS09”
 • Chair for some sessions of “iSAS09”
 • Invited author for special issue of “Analytical and Bioanalytical Chemistry”
 • Supervisor of an internship from Polytech' Clermont Ferrand, France

Patents (1):

 1. Dashtian, S. Hajati, M. Ghaedi, S.E. Mousavinia, Synthesis of new photocatalyst (Ce:Cu:BPDCA) for the blue-light-driven photodegradation of organic dyes (2017).

Publications (80):

1. A.R. Bagheri, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, A.A. Bazrafshan, Simultaneous removal of Cu2+ and Cr3+ ions from aqueous solution based on Complexation with Eriochrome cyanine-R and derivative spectrophotometric method, Applied Organometallic Chemistry, 2017;e3918, …….(…)2017…. DOI: 10.1002/aoc.3918 (MERC).
2. B. Vaziri, S. Hajati*, D. Elhamifar, Investigation on the dielectric properties of titanium-loaded ionic liquid-based nano-organosilica as a novel material, Advanced Powder Technology, In press, DOI: 10.1016/j.apt.2017.12.022 (MERC).

3. E.A. Jafari, M. Moradi, S. Borhani, H. Bigdeli, S. Hajati, Fabrication of hybrid supercapacitor based on rod-like HKUST-1@polyaniline as cathode and reduced graphene oxide as anode, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, In press, DOI: 10.1016/j.physe.2018.01.007 (MERC).

4. A.A. Bazrafshan, S. Hajati*, M. Ghaedi*, A. Asfaram, Synthesis and characterization of antibacterial chromium iron oxide nanoparticles-loaded activated carbon for the ultrasound-assisted wastewater treatment, Applied Organometallic Chemistry, 2017:e3981. ………………………………..DOI: 10.1002/aoc.3981 (MERC).

5. S.A. Shahamirifard, M. Ghaedi*, S. Hajati, A new silver (I) ions optical sensor based on nanoporous thin films of sol–gel by rose bengal dye, 259 (Apr. 2018) 20-29 (MERC).
6. J. Deris, S. Hajati*, Characterization of nanofilms by reflection electron energy loss spectroscopy: SrTiO3 as a case study, Journal of Research on Many-body Systems, (Fall, 1396), DOI: 10.22055/jrmbs.2017.16954.1178 (MERC).
7. N. Abbasi, M. Moradi*, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, In-situ growth of ultrathin Ni6MnO8 nanosheets on nickel foam as a binder-free positive electrode for asymmetric supercapacitor: Effects of alkaline aqueous and redox additive electrolytes, Journal of Molecular Liquids, 244 (Oct. 2017) 269–278, DOI: 10.1016/j.molliq.2017.09.018 (MERC).
8. S. Borhani, M. Moradi*, M.A. Kiani, S. Hajati, J. Toth, CoxZn1-x ZIF-derived binary Co3O4/ZnO wrapped by 3D reduced graphene oxide for asymmetric supercapacitor: Comparison of pure and heat-treated bimetallic MOF, Ceramics International, 43(Nov. 2017) 14413-14425, DOI: 10.1016/j.ceramint.2017.07.211 (MERC).
9. H. Bigdeli, M. Moradi*, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, Cobalt terephthalate MOF-templated synthesis of porous nano-crystalline Co3O4 by the new indirect solid state thermolysis as cathode material of asymmetric supercapacitor, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 94(Oct. 2017)158-166, DOI: 10.1016/j.physe.2017.08.005 (MERC).
10. S. Mosleh, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, Sonochemical-assisted synthesis of CuO/Cu2O/Cu nanoparticles as efficient photocatalyst for simultaneous degradation of pollution dyes in rotating packed bed reactor: LED illumination and central composite design optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 40(Jan. 2018)601-610, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2017.08.007 (MERC).
11. A. Asfaram, M. Ghaedi*, M.H.A. Azqhandi, A. Goudarzi, S. Hajati, Ultrasound-assisted binary adsorption of dyes onto Mn@CuS/ZnS-NC-AC as a novel adsorbent: Application of chemometrics for optimization and modeling, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 54, (Oct. 2017)377-388, DOI: 10.1016/j.jiec.2017.06.018 (MERC).
12. A.A. Bazrafshan, M. Ghaedi*, S. Hajati*, R. Naghiha, A. Asfaram, Synthesis of ZnO-nanorod-based materials for antibacterial, antifungal activities, DNA cleavage and efficient ultrasound-assisted dyes adsorption, Ecotoxicology and Environmental Safety, 142(Aug. 2017)330–337, DOI:10.1016/j.ecoenv.2017.04.011(MERC).
13. A.A. Bazrafshan, M. Ghaedi*, Z. Rafiee, S. Hajati, A. Ostovan, Nano-sized molecularly imprinted polymer for selective ultrasound-assisted microextraction of pesticide Carbaryl from water samples: Spectrophotometric determination, Journal of Colloid and Interface Science, 498(2017)313–322, DOI:10.1016/j.jcis.2017.03.076 (MERC).

14. S. Mosleh, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, S. Wang, Ag3PO4/AgBr/Ag-HKUST-1-MOF composites as novel blue LED light active photocatalyst for enhanced degradation of ternary mixture of dyes in a rotating packed bed reactor, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 114(2017)24–38, DOI: 10.1016/j.cep.2017.01.009.

15. M. Hashemi, A. Avazpour*, S. Hajati, Analytical Virial Coefficients and New Equations of State of Hard Ellipsoid Fluids, Chemical and Biomolecular Engineering, 2(2017)27-40, DOI: 10.11648/j.cbe.20170201.15.

16. J. Deris, S. Hajati*, Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy as Efficient Technique for the Determination of Optical Properties of Polystyrene Intermixed with Gold Nanoparticles, Applied Surface Science, 392(Jan. 2017)697-700, DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.09.021 (MERC).
17. A. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi, E. Alipanahpour Dil, Screening and optimization of highly effective ultrasound-assisted simultaneous adsorption of cationic dyes onto Mn-doped Fe3O4-nanoparticle-loaded activated carbon, Ultrasonics Sonochemistry, 34(Jan. 2017)1-12. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.05.011 (MERC).
18. E. Alipanahpour Dil, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati*, F. Mehrabi, A. Goudarzi, Preparation of nanomaterials for the ultrasound-enhanced removal of Pb2+ ions and malachite green dye: Chemometric optimization and modeling, Ultrasonics Sonochemistry, 34(Jan. 2017)677– 691, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.07.001 (MERC).
19. A.R. Bagheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Montazerozohori, Photocatalytic degradation of disulfine blue using titanium dioxide nanoparticles under ultraviolet light irradiation: A response surface methodology approach, Environmental Progress & Sustainable Energy, 35(Nov. 2016)1657–1663, DOI: 10.1002/ep.12408 (MERC).
20. A.R. Bagheri, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati, A.M. Ghaedi, A.A. Bazrafshan, M.R. Rahimi, Modeling and optimization of simultaneous removal of ternary dyes onto copper ‎sulfide nanoparticles loaded on activated carbon using second-derivative spectrophotometry, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 65(2016)212-224, DOI: 10.1016/j.jtice.2016.05.004.
21. M. Soleiman, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi, K. Dashtian and S. Hajati, BiPO4/Bi2S3-HKUST-1-MOF as novel blue light-driven photocatalyst for simultaneous degradation of toluidine blue and auramine-O dyes in new rotating packed bed reactor: optimization and comparison to conventional reactor, RSC Advances, 6(June, 2016)63667-63680, DOI: 10.1039/C6RA10385E (MERC).
22. M. Ghaedi*, F. Nasiri Azad, K. Dashtian, S. Hajati, A. Goudarzi, M. Soylak, Central composite design and genetic algorithm applied for the optimization of ultrasonic-assisted removal of malachite green by ZnO Nanorod-loaded activated carbon, Spectrochimica Acta A, 167(2016)157–164, DOI: 10.1016/j.saa.2016.05.025.
23. S.E. Mousavinia, S. Hajati*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, Novel nanorose-like Ce(III)-doped and undoped Cu(II)-biphenyl-4,4-dicarboxylic acid (Cu(II)-BPDCA) MOF as visible light photocatalysts: synthesis, characterization, photodegradation of toxic dyes and optimization, Physical Chemistry Chemical Physics, 18(2016)11278 – 11287, DOI: 10.1039/c6cp00910g.
24. H. Mazaheri, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati, Performance of CuS nanoparticle loaded on activated carbon in the adsorption of methylene blue and bromophenol blue dyes in binary aqueous solutions: Using ultrasound power and optimization by central composite design, Journal of Molecular Liquids, 219(2016)667-676, DOI: 10.1016/j.molliq.2016.03.050
25. A. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati*, ‎A. Goudarzi, Synthesis of magnetic γ-Fe2O3-based nanomaterial for ultrasonic assisted dyes adsorption: modeling and optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 32(2016)418-431, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.04.011.
26. J. Deris, S. Hajati*, S. Tougaard, V. Zaporojtchenko, Determination of Electronic Properties of Nanostructures using Reflection Electron Energy Loss Spectroscopy; Nano-metalized Polymer as Case Study, Applied Surface Science, 377(2016)44–47, DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.03.092.
27. A. Shahamiri, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Montazerozohori, M. Soylak, M.R. Rahimi, Simultaneous extraction and preconcentration of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ ions using Ag nanoparticle loaded activated carbon: Response surface methodology, Advanced Powder Technology, 27(2016)426-435, DOI: 10.1016/j.apt.2016.01.023.
28. S. Agarwal, I. Tyagi, V.K. Gupta*, A.R. Bagheri, M. Ghaedi*, A. Asfaram, S. Hajati, A.A. Bazrafshan, Rapid adsorption of ternary dye pollutants onto copper (I) oxide ‎nanoparticle loaded on activated carbon: Experimental optimization via ‎response surface methodology, Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2016)1769-1779, DOI: 10.1016/j.jece.2016.03.002.
29. M. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, A. Bazrafshan, Sonochemical assisted hydrothermal synthesis of ZnO: Cr nanoparticles loaded activated carbon for simultaneous ultrasound-assisted adsorption of ternary toxic organic dye: Derivative spectrophotometric, optimization, kinetic and isotherm study, Ultrasonics Sonochemistry, 32(2016)119-131, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.03.004.
30. K. Dashtian, F. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, A. Jamshidi*, G. Hassani, M. Montazerozohori, S. Hajati, M. Rajabi, A. Bazrafshan, Preparation and characterization of AC-Fe3O4-Au hybrid for simultaneous removal of Cd2+, Pb2+, Cr3+ and Ni2+ ions from aqueous solution via complexation with 2-((2, 4-Dichloro-benzylidene)-amino)-benzenethiol: Taguchi optimization, RSC Advances, 6(2016)19780-19791, DOI: 10.1039/C6RA01910B.
31. S. Mosleh, M.R. Rahimi*, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, Photocatalytic degradation of binary mixture of toxic dyes by HKUST-1 MOF and HKUST-1-SBA-15 in rotating packed bed reactor under blue LED illumination: central composite design optimization, RSC Advances, 6(2016)17204-17214, DOI: 10.1039/C5RA24564H.
32. F. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, V. Pezeshkpour, Ultrasonically assisted hydrothermal synthesis of activated carbon-HKUST-1-MOF hybrid for efficient simultaneous ultrasound-assisted removal of ternary organic dyes and antibacterial investigation: Taguchi optimization, Ultrasonics Sonochemistry, 31(2016)383-393, DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.01.024.
33. E. Alipanahpour Dil, M. Ghaedi*, A.M. Ghaedi, A. Asfaram, A. Goudarzi, S. Hajati, M. Soylak, S. Agarwal, V.K. Gupta*, Modeling of quaternary dyes adsorption onto ZnO-NR-AC by artificial neural network: Analysis by derivative spectrophotometry, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 34(2016)186-197, DOI: 10.1016/j.jiec.2015.11.010.
34. S. Hajati*, M. Ghaedi* and H. Mazaheri, Removal of methylene blue from aqueous solution by walnut carbon; optimization using response surface methodology, Desalination and Water Treatment, 57(2016)3179-3193, DOI:10.1080/19443994.2014.981217.
.....................

35. M. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, A. Ghaedi, S. Hajati, A. Goudarzi, E. Alipanahpour, Highly efficient simultaneous ultrasonic assisted adsorption of brilliant green and eosin B onto ZnS nanoparticles loaded activated carbon: Artificial neural network modelling and central composite design optimization, Spectrochimica Acta A, 153 (2016) 257-267. DOI: 10.1016/j.saa.2015.08.024.
36. A. Mirali, S. Hajati*, A. Avazpour, An improvement in the XPS study of the morphology of polymers intermixed with metal nanostructures, Journal of Research on Many-body Systems, 5(10)(1394)19-26.
37. A. Bazrafshan, S. Hajati* and M. Ghaedi*, Improvement in the performance of zinc ion-selective potentiometric sensor using modified core/shell Fe3O4@SiO2 nanoparticles, RSC Advances, 5(2015)105925-105933, DOI: 10.1039/C5RA16572E.
38. A. Bazrafshan, S. Hajati* and M. Ghaedi*, Synthesis of regenerable Zn(OH)2 nanoparticle-loaded activated carbon for the ultrasound-assisted removal of malachite green; Optimization, isotherm and kinetics, RSC Advances, 5(2015)79119-79128, DOI: 10.1039/C5RA11742A.
39. M. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, New ion-imprinted polymer-functionalized mesoporous SBA-15 for selective separation and preconcentration of Cr (III) ions: modeling and optimization, RSC Advances, 5(2015)105789-105799, DOI: 10.1039/C5RA17873H.
40. H. Mazaheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, K. Dashtian and M.K. Purkait, Simultaneous removal of Methylene blue and Pb2+ ion using Ruthenium nanoparticle-loaded activated carbon; Response surface methodology, RSC Advances, 5(2015)83427-83435. DOI: 10.1039/C5RA06731F.
41. F. Nasiri Azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati, Alireza Goudarzi and M. Jamshidi, Enhanced simultaneous removal of malachite green and safranin O by ZnO Nanorod-loaded activated carbon; modeling, optimization and adsorption isotherm, New Journal of Chemistry, 39(2015)7998-8005, DOI: 10.1039/C5NJ01281C.
42. M. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, M. Montazerozohori, S. Hajati, Schiff base impregnated plasticized poly vinyl chloride optical sensor for selective and efficient detection of copper (II) ion: central composite design, IEEE Sensors Journal, 15(2015)6604-6610. DOI: 10.1109/JSEN.2015.2463688.
43. A. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi, Ternary dyes adsorption onto MnO2 nanoparticle-loaded activated carbon: derivative spectrophotometry and modeling, RSC Advances, 5(2015)72300-72320. DOI: 10.1039/C5RA10815B.
44. M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Zaree, S.Y. Shajaripour, A. Asfaram and M.K. Purkait, Removal of methyl orange by multiwall carbon nanotube accelerated by ultrasound device: Optimized experimental design, Advanced Powder Technology, 26(2015)1087–1093. DOI: 10.1016/j.apt.2015.05.002.
45. A. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, M. Rezaeinejad, A. Goudarzi and M.K. Purkait, Rapid removal of Auramine-O and Methylene blue by ZnS:Cu nanoparticles loaded on activated carbon: A response surface methodology approach, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 53(2015)80-91. DOI: 10.1016/j.jtice.2015.02.026.
46. M. Bagheri, H. Younesi*, S. Hajati, S. M. Borghei, Application of chitosan-citric acid nanoparticles for removal of chromium (VI), International Journal of Biological Macromolecules, 80(2015)431-444. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.07.022.
47. F. Nasiri azad, M. Ghaedi*, K. Dashtian, M. Montazerozohori, S. Hajati and E. Alipanahpour, Preparation and characterization of MWCNTs functionalized by N-(3-nitrobenzylidene)-N′-trimethoxysilylpropyl-ethane-1,2-diamine for the removal of aluminum(III) ions via complexation with eriochrome cyanine R: spectrophotometric detection and optimization, RSC Advances, 5(2015)61060-61069. DOI: 10.1039/C5RA08746E.
48. A. R. Bagheri, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. M. Ghaedi, A. Goudarzi and A. Asfaram, Random forest model for the ultrasonic-assisted removal of chrysoidine G by copper sulfide nanoparticles loaded on activated carbon; response surface methodology approach, RSC Advances, 5(2015)59335-59343. DOI: 10.1039/C5RA08399K.

49. M. Jamshidi, M. Ghaedi*, K. Dashtian, S. Hajati and A.A. Bazrafshan, Ultrasound-assisted removal of Al3+ ions and Alizarin red S by activated carbon engrafted with Ag nanoparticles: central composite design and genetic algorithm optimization, RSC Advances, 5(2015)59522-59532. DOI: 10.1039/C5RA10981G.

50. S. Hajati*, M. Ghaedi*, Z. Mahmoudi and R. Sahraei, SnO2 nanoparticle-loaded activated carbon for simultaneous removal of Acid Yellow 41 and Sunset Yellow; derivative spectrophotometric, artificial neural network and optimization approach, Spectrochimica Acta A, 150(2015)1002–1012. DOI: 10.1016/j.saa.2015.06.008.
51. M. Ghaedi*, S.Y. Shajaripour Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, M. Zare, A. Asfaram, L.K. Kumawat and V.K. Gupta, Preparation of Iodide Selective Carbon Paste Electrode with Modified Carbon Nanotubes by Potentiometric Method and Effect of CuS-NPs on Its Response, Electroanalysis, 27(2015)1516–1522. DOI: 10.1002/elan.201400686.
52. M. Ghaedi*, E. Alam Barakat, A. Asfaram, B. Mirtamizdoust, A.A. Bazrafshan and S. Hajati*, Efficient adsorption of Europhtal onto activated carbon modified with ligands (1E,2E)-1,2-bis(pyridin-4-ylmethylene)hydrazine (M) and (1E,2E)-1,2-bis(pyridin-3-ylmethylene)hydrazine (SCH-4); response surface methodology, RSC Advances, 5(2015)42376-42387. DOI: 10.1039/C5RA03622D.

 1. Ghaedi*, S. Hajati*, M. Zare, M. Zare, S.Y. Shajaripour Jaberi, Experimental design for simultaneous analysis of malachite green and methylene blue; derivative spectrophotometry and principal component-artificial neural network, RSC Advances, 5(2015)38939-38947. DOI: 10.1039/C5RA02531A.
 1. Ghaedi*, S.Y.S. Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, A. Asfaram and M. Zare, Modified Carbon Paste Electrode for Pb2+ Ion Determination: Response Surface Methodology, IEEE Sensors Journal, 15(2015)2974–2983. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2382752.
 2. Ghaedi*, S.Y.S. Jaberi, S. Hajati, M. Montazerozohori, A. Asfaram, B. Mirtamizdoust and M. Zare, CuO Nanoparticles Intermixed With Chemically Modified Multiwalled Carbon Nanotubes as a Novel Electrode for Cu2+ Ion Determination, IEEE Sensors Journal, 15(2015)2882–2890. DOI: 10.1109/JSEN.2014.2374773.
 3. Asfaram, M. Ghaedi*, S. Hajati, A. Goudarzi and A.A. Bazrafshan, Simultaneous ultrasound-assisted ternary adsorption of dyes onto copper-doped zinc sulfide nanoparticles loaded on activated carbon: Optimization by response surface methodology, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145(2015)203-212. DOI: 10.1016/j.saa.2015.03.006.
 4. Ghaedi*, S. Hajjati, Z. Mahmudi, I. Tyagi, S. Agarwal, A. Maity and V.K. Gupta*, Modeling of Competitive ultrasonic assisted removal of the dyes- Methylene blue and Safranin-O using Fe3O4 nanoparticles, Chemical Engineering Journal, 268(2015)28–37. DOI: 10.1016/j.cej.2014.12.090.
 5. Ghaedi*, A. Shahamiri, B. Mirtamizdoust, S. Hajati and F. Taghizadeh, A novel polyvinyl chloride-membrane optical sensor for the determination of Cu2+ion based on synthesized (N′1E, N′2E)- N′1, N′2-bis (pyridine-2- ylmethylene) oxalohydrazide: Experimental design and optimization, Spectrochimica Acta A, 138(2015)878-884. DOI: 10.1016/j.saa.2014.10.077.
 6. Hajati*, M. Ghaedi* and S. Yaghoubi, Local, cheep and nontoxic activated carbon as efficient adsorbent for the simultaneous removal of cadmium ions and malachite green: optimization by surface response methodology, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 21(2015)760-767. DOI: 10.1016/j.jiec.2014.04.009.
 7. Elhamifar*, F. Hosseinpoor, B. Karimi and S. Hajati, Ionic liquid-based ordered mesoporous organosilica-supported copper as a novel and efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of Biginelli products, Microporous and Mesoporous Materials, 204(2015)269-275. DOI: 10.1016/j.micromeso.2014.11.011.
 8. Ghaedi*, H. Mazaheri, S. Khodadoust, S. Hajati and M.K. Purkait, Application of central composite design for simultaneous removal of methylene blue and Pb2+ ions by walnut wood activated carbon, Spectrochimica Acta Part A, 135(2015)479–490. DOI: 10.1016/j.saa.2014.06.138.
 9. Ghaedi*, M. Shahamiri, S. Hajati and B. Mirtamizdoust, A novel PVC-membrane optical sensor for high sensitive and selective determination of Cu2+ ion based on synthesized (E)-N′-(pyridin-2-ylmethylene)isonicotin-ohydrazide, Journal of Molecular Liquids, 199(2014)483-488. DOI: 10.1016/j.molliq.2014.07.013.
 10. Goodarzi*, S.R. Ramezani and S. Hajati, Reducing thermal contact resistance using nanocoating, Applied Thermal Engineering, 70(2014)641–646. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2014.04.028.
 11. Hajati*, M. Ghaedi*, B. Barazesh, F. Karimi, R. Sahraei, A. Daneshfar and A. Asghari, Application of high order derivative spectrophotometry to resolve the spectra overlap between BG and MB for their simultaneous determination; Ruthenium nanoparticle loaded activated carbon as adsorbent, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(2014)2421-2427. DOI: 10.1016/j.jiec.2013.10.022.
 12. Ghaedi*, M. Pakniat, Z. Mahmoudi, S. Hajati*, R. Sahraei and A. Daneshfar, Synthesis of nickel sulfide nanoparticles loaded on activated carbon as a novel adsorbent for the competitive removal of Methylene blue and Safranin-O, Spectrochimica Acta A, 123(2014)402-409. DOI: 10.1016/j.saa.2013.12.083.
 13. Hajati*, M. Ghaedi*, F. Karimi, B. Barazesh, R. Sahraei and A. Daneshfar, Competitive adsorption of Direct Yellow 12 and Reactive Orange 12 on ZnS:Mn nanoparticles loaded on activated carbon as novel adsorbent, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(2014)564-571. DOI: 10.1016/j.jiec.2013.05.015.
 14. Avazpor*, M. Hekmatzadeh, E. Sadeghi, S. Hajati محاسبه توابع توزيع جهتی بلورهای مايع بيضی­وار سخت و گی-برن از پارامتر نظم. مجله پژوهش سيستم­های بس­ذره­ای، دوره دوم، شماره 3، صفحات 8-20، تابستان 91.
 15. Hajati*, J. Walton and S. Tougaard, Three-Dimensional X-ray Photoelectron Tomography on the nanoscale; Limits of data processing by Principal Component Analysis, Microscopy and Microanalysis, 19(2013)751-760.
 16. Ghaedi*, S. Hajati, F. Karimi, B. Barazesh and G. Ghezelbash, Equilibrium, Kinetic and isotherm of some metal ion Biosorption, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19(2013)987-992. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.11.021.
 17. Ghaedi*, S. Hajati*, B. Barazesh, F. Karimi and G. Ghezelbash, Saccharomyces cerevisiae for the biosorption of basic dyes from binary component systems and the high order derivative spectrophotometric method for simultaneous analysis of Brilliant green and Methylene blue, Journal of Industrial and Engineering  Chemistry, 19(2013)227-233. DOI: 10.1016/j.jiec.2012.08.006.
 18. Hajati* and S. Tougaard, XPS for non-destructive depth profiling and 3D imaging of surface nanostructures (Invited paper), Analytical and Bioanalytical Chemistry, special issue, 396(2010)2741-2755. DOI: 10.1007/s00216-009-3401-9.
 19. Hajati* and S. Tougaard, Non-destructive depth profiling by XPS peak shape analysis (Invited paper), Journal of Surface Analysis, 15(2009)220-224.
 20. Hajati*, S. Tougaard, J. Walton and N. Fairley, Noise reduction procedures applied to XPS imaging of depth distribution of atoms on the nanoscale, Surface Science, 602(2008)3064-3070. DOI: 10.1016/j.susc.2008.08.005.
 21. Hajati*, O. Romanyuk, J. Zemek and S. Tougaard, Validity of Yubero-Tougaard theory to quantitatively determine the dielectric properties of surface nanofilms, Phys. Rev. B, 77(2008)155403-1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.77.155403. & S. Hajati*, O. Romanyuk, J. Zemek and S. Tougaard, (Erratum) Validity of Yubero-Tougaard theory to quantitatively determine the dielectric properties of surface nanofilms, Phys. Rev. B, 77(2008)249904(E).
 22. S. Hajati*, Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, Nondestructive quantitative XPS imaging of depth distribution of atoms on the nanoscale, Surface and Interface Analysis, 40(2008)688-691. DOI: 10.1002/sia.2633.
 23. Hajati*, V. Zaporojtchenko, F. Faupel and S. Tougaard, Characterization of Au nano-cluster formation on and diffusion in polystyrene using XPS peak shape analysis, Surface Science, 601(2007)3261-3267. DOI: 10.1016/j.susc.2007.06.001.
 24. S. Hajati*, Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, XPS imaging of depth profiles and amount of substance based on Tougaard’s algorithm, Surface Science, 600(2006)3015-3021. DOI: 10.1016/j.susc.2006.05.020.
 25. Hajati* and S. Tougaard, What nano-physical properties can be determined by analysis of elastic peak accompanied by its inelastic background tail in XPS and AES spectra? Journal of Surface Analysis, 13(2006)148-155.
 26. Jafarpour* and S. Hajati, Exact entropic uncertainties in two- and three-step distinguished and successive measurements of spin-1/2 components and their supremum and infimum values, Proceeding of the Annual Physics Conference of Iran & 7th Gathering of Physics Student, Aug. 2002.
 27. Jafarpour* and S. Hajati, Bounds on the entropic uncertainty in distinguished and successive measurements of spin-(1/2) operators, Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica B-General Physics Relativity Astronomy and Mathematical Physics and Methods, 117 (2002) 251.

Conferences (33):

 1. Hajati, Nanobiomaterials surface characterization by XPS: chemical composition, in-depth analysis and nano-imaging, INN International Conference/Workshop on “Nanotechnology and Nanomedicine”, May 2-3, 2017, Karaj, Iran.
 2. Abbasi, M. Moradi, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, In-situ growth of Ni6MnO8 nanosheets on nickel foam as binder-free high performance supercapacitor electrode: Effect of different electrolytes and redox active additive, 5th Conference on Nanotechnology in Power Energy Industries, 26-28 ordibehesht 1396.
 3. Bigdeli, M. Moradi, S. Hajati, M.A. Kiani, J. Toth, Electrochemical capacitance of MOF-71 derived cobalt oxide nanostructures: Toward direct and indirect heat treatment, 5th Conference on Nanotechnology in Power Energy Industries, 26-28 ordibehesht 1396.
 4. E. Mousavinia, S. Hajati, M. Ghaedi, K. Dashtian, Novel nanorose-like metal organic system as efficient visible-light-driven photocatalyst, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2016), Oct. 26 – 28, 2016, Karaj, Iran.
 5. Hajati, A. Mirali, A. Avazpour, S. Tougaard, Further investigation on the recently improved method for the XPS analysis of nanocomposites, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2016), Oct. 26 – 28, 2016, Karaj, Iran.
 6. Hajati, B. Vaziri, D. Elhamifar, S. Kazempoor, Titanium-Loaded Ionic Liquid-Based Nano-organosilica as Novel Electronic Material; Synthesis and Investigation on its Electronic Properties, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2016), Oct. 26 – 28, 2016, Karaj, Iran.
 7. Mirali, S. Hajati, S. Tougaard, A. Avazpour, An improvement in XPS peak shape analysis; nanometalized polymer as a case study (Oral, Selected as top presentation), International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), Oct. 22 – 24, 2014, Tehran, Iran.
 8. Deris, S. Hajati, S. Tougaard, I. Kazeminezhad, Determination of Optical Properties and Surface Excitation Parameter of YAG Using the Dielectric Response Theory (Poster), کنفرانس فيزيک ايران، يزد، شهريور 91
 9. Deris, S. Hajati, S. Tougaard, V. Zaporojtchenko, I. Kazeminezhad, Determination of Dielectric Properties of Au Nanoparticles on/in Polystyrene by Reflection Electron Energy-Loss Spectroscopy (Oral), International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), Sep. 8 – 10, 2012, Kashan, Iran.
 1. Mirali, S. Hajati, S. Tougaard, A. Avazpour, R. Khordad, Toward a simple indirect 3D XPS imaging technique for inline characterization of nanostructures (Oral), 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4), March 12-14, 2012, Kish Island, Iran­­­­­.
 2. Deris, S. Hajati, S. Tougaard, Determination of Dielectric Properties and Surface Excitation Parameter for SrTiO3 (Poster), 5th National Physics Conference, Payam Noor University, Oct. 7-8, 2011, Tabriz, Iran
 3. Hajati and S. Tougaard, Non-Destructive Depth Profiling by X-ray Photoelectron Spectroscopy Analysis using the Tougaard Method (Oral-Invited speaker), iSAS-09-depth profiling, the International workshop for Surface Analysis and Standardization '09, March 15-18, 2009, Okinawa, Japan.
 4. Hajati and S. Tougaard, 3D XPS Imaging of Surface Nano-structures; A New Technique (Oral), 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Oct. 28-30, 2008, Tabriz, Iran.
 5. Tougaard, S. Hajati, 3-Dimensional XPS Imaging of Surface Nano-structures; A New Technique (Poster), AVS 55th International Symposium, Oct. 19-24, 2008, Boston, USA.
 6. Hajati, J. Zemek, O. Romanyuk, S. Tougaard, Validity of Yubero-Tougaard theory to quantitatively determine the dielectric properties of surface nano-films (Oral), 55th IUVSTA Workshop on Electron Transport Parameters Applied in Surface Analysis, Sep.14-17, 2008, Siofok, Hungary.
 7. Tougaard and S. Hajati, 3-Dimensional XPS Imaging of Surface Nano-Structures; A New Technique (Oral), IEEE International Nanoelectronics Conference (INEC) 2008, March 24-27 2008, Shanghai, China
 8. Hajati, S. Tougaard, XPS peak shape analysis; from large area to 3D-imaging of nanostructures (Oral-Invited), Feb. 2008, Kiel, Germany.
 9. Hajati, Sarah Coultas, Chris Blomfield and Sven Tougaard, Tomography on the nanoscale by XPS; A new approach to visual 3D-imaging (Oral), 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’07, September 9–14, 2007, Brussels, Belgium.
 10. Hajati, V. Zaporojtchenko, F. Faupel and S. Tougaard, Characterization of Au nano-cluster formation on and diffusion in Polystyrene using XPS peak shape analysis (Poster), 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’07, September 9–14, 2007, Brussels, Belgium.
 11. Hajati, J. Zemek, O. Romanyuk and S. Tougaard, Applicability of REELS to characterize the electronic properties of surface nano-structures (Oral), 12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’07, Sep. 9–14, 2007, Brussels, Belgium.
 12. Hajati and S. Tougaard, X-ray Photoelectron Tomography (XPET); a new visualizing approach (Oral), Danish Physical Society Annual Meeting, June 19-20, 2007, Nyborg, Denmark.
 13. Hajati, O. Romanyuk, J. Zemek and S. Tougaard, REELS as a quantitative method to characterize the electronic properties of surface nano-structures (Poster), Danish Physical Society Annual Meeting, June 19-20, 2007, Nyborg, Denmark.
 14. Hajati and S. Tougaard, Tomography on the nano-scale by XPS; A new approach to 3D-imaging (Oral), PhD School in Mesoscopic Structures, Optics and Dynamics, Feb. 14, 2007, Odense, Denmark.
 15. Hajati, S. Tougaard, S. Coultas and C. Blomfield, Tomography on the nanoscale using XPS, (Poster), Danish Physical Society Annual Meeting, June 1-2, 2006, Nyborg, Denmark.
 16. Hajati, S. Tougaard and V. Zaporojtchenko, XPS peak shape analysis as a novel method to study the gold nano-clusters on polystyrene (Poster), Danish Physical Society Annual Meeting, June 1-2, 2006, Nyborg, Denmark.
 17. Zemek, O. Romanyuk, M. Krawczyk, A. Jablonski, S. Hajati and S. Tougaard, Electron inelastic mean free paths at solid surfaces (Poster), 11th Joint Vacuum Conference, Sep. 24 – 28, 2006, Prague, Czech Republic.
 18. Hajati and S. Tougaard, Tomography on the nanoscale using XPS (Oral), workshop "Modeling and Data for Electron Spectroscopies: Standardization of surface Analysis Techniques", Sep.13-16, 2006, Brussels, Belgium.
 19. Hajati, S. Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, Tomography on the nanoscale using XPS (Poster), 53rd AVS International Symposium, Nov. 16, 2006, San Francisco, USA.
 20. Hajati, S. Coultas, C. Blomfield and S. Tougaard, Application of a Recent Algorithm to Patterned Polymer Overlayers (Oral), 52rd AVS International Symposium, Oct. 10-Nov. 4, 2006, Boston, USA.
 21. Hajati, V. Zaporojtchenko, J. Zekonyte, F. Faupel and S. Tougaard, Gold-nanoclusters on polystyrene studied by XPS (Poster); formation, diffusion and depth distribution, 11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’05, Sep. 25–30, 2005, Vienna, Austria.
 22. Hajati, S. Tougaard, S. Coultas and C. Blomfield, XPS-imaging; Investigation of the Potentials of a Recent Algorithm Applied to a Patterned Polymer(Poster), 11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’05, Sep. 25–30, 2005, Vienna, Austria.
 23. Hajati, V. Zaporojtchenko, J. Zekonyte, F.Faupel and S.Tougaard, Depth profile distribution and diffusion of gold-nanoclusters on polystyrene as a function of temperature studied by XPS (Poster), Danish Physical Society Annual Meeting, June 2-3, 2005, Nyborg, Denmark.
 24. Jafarpour and S. Hajati, Exact entropic uncertainties in two- and three-step distinguished and successive measurements of spin-1/2 components and their supremum and infimum values (Oral), Annual Physics Conference of Iran & 7th Gathering of Physics Student, Aug. 24-27, 2002, Zanjan, Iran.

انتخاب فردی دیگر: