دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ | Monday 6 July 2020
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اعضاء هیات علمی

دانشیار
نشانی:
پژوهشکده انرژی
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تصویر مخاطب

گروه تحقیقاتی: انرژی خورشیدی

خلاصه ای از فعالیتها و علاقمندیهای تحقیقاتی:

- نانو انرژی

- کاربرد نانوسیالات سیستم های حرارتی و برودتی

- فناوری های نوین تجدید پذیر

 

دروس ارائه شده:

- تبدیل و ذخیره سازی انرژی

- طراحی سیستم های انرژی

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- مکانیک سیالات پیشرفته

- پدیده های انتقال پیشرفته

 

لیست مقالات:

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاريخ انتشار

(ماه – سال)

يا

شماره و تاريخ گواهي پذيرش**

الف- ضريب تأثير (IF)

ب- ضريب تأثير متوسط

ج- نمايه علمي معتبر

اساميهمكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

سال

شماره

1

Experimental study of   Cu water nanofluid forced convective flow inside a louvered channel

Heat and Mass Transfer

آلمان

432-423

51

11

2015

044/1

148/1

ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi,

F.Hormozi,

A.H.Zamzamian

2

مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

مجله علمی و پژوهشی مکانیک شریف

ایران

-

-

-

19686-7009

27/3/93

-

-

علمی-پژوهشی

امیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک جمال آباد

3

شبيه سازي سيستمهاي جاذب جامد با چرخ رطوبت زدايي دوار براي خشك كردن

مجلهموادمهندسيJEM

ايران

214-201

2

3

1389

-

-

علمی-پژوهشی

ISC

اميرحسين زمزميان

4

بررسی تأثیر نانوذرات اکسیدمس و اکسید تیتانیم بر ویژگی های تریبولوژیکی روغن موتور

مجله مواد و فنآوری های پیشرفته

ایران

71-76

3

4

1393

-

-

علمی و پژوهشی

محمد امینی

سیدامیرحسین زمزمیان

نسترن برهمتی

5

تاثير بيوديزل توليد شده از جلبک بر متغير های عملکرد و آلايندگی يک موتور ديزل پاشش غير مستقيم

نشريه علمی پژوهشی سوخت و احتراق

ايران

42-29

4

2

1390

-

-

علمی-پژوهشی

ISC

بهمن نجفی،،مهدی ترکيان، محمدامين حجازی،

اميرحسين زمزميان

6

بازيافت روغن پسماندخوراكي به صورت سوخت بيوديزل و بهينه سازي برخي از خواص فيزيكي

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيطزيست

ايران

87-81

14

2

تابستان 91

-

-

علمی-پژوهشی

ISC

مهدي تركيان بلداجي،

بهمن نجفي،

اميرحسين زمزميان،

رضا ابراهيم زاده

7

Esterification of Free Fatty Acids by Rhizopus oryzae as Cell-Catalyzed from Used Cooking Oil for Biodiesel Production

World Applied Sciences Journal

امریکا

724-719

8

6

2010

23/0

-

ISI

Mohammad Pazouki, Farzane Zamani,

A.H.Zamzamian, Maryam Fahar,

Ghasem Najafpour

8

Theoretical and experimental investigation of the keycomponents for a rotary desiccant wheel

Iranian J. Chemistryand ChemicalEnginnering

ايران

30-25

30

3

2011

24/0

 

ISI

A.H.Zamzamian,

HassanPahlavanzadeh

9

Experimental investigation of forced convective heat transfer coefficient in nanofluids of Al2O3/EG and CuO/EG in a double pipe and plate heat exchangers under turbulent flow

Experimental Thermal And Fluid Science

امریکا

502-495

 

35

2011

414/1

 

ISI

A.Zamzamian,

Sh.nasseri Oskouie,

A.Doosthoseini,

A.Joneidi,

M.Pazouki

10

Experimental Study of the Performance of a Flat-Plate Collector Using Cu–Water Nanofluid

Journal of Thermophysics and Heat Transfer

امریکا

760-756

7

4

2013

881/0

 

ISI

Milad Tajik Jamal-Abad, A. Zamzamian,

E. Imani,

M. Mansouri.

11

Experimental studies on the heat transfer and pressure drop characteristics of Cu–water and Al–water nanofluids in a spiral coil

Experimental Thermal And Fluid Science

امریکا

212-206

 

47

2013

595/1

 

ISI

Milad Tajik Jamal-Abad, A. Zamzamian,

Maziar Dehghan

12

Optimization of Thermal Conductivity of Al2O3 Nanofluid

by Using ANN and GRG Methods

Int. J. Nanosci. Nanotechnol.,

ايران

184-177

9

4

2013

-

-

علمی-پژوهشی

ISC

SID

M. Tajik Jamal-Abadi1,

A. H. Zamzamian1

13

Thermal Conductivity Of Cu And Al-Water Nanofluids


International Journal of Engineering

ايران

828-821

8

26

2013

-

-

علمی-پژوهشی

ISC-CAS

M.Tajik Jamal-Abadi,

A. H. Zamzamian

14

Factor Effect Estimation In The Convective Heat Transfer Coefficient Enhancement Of Al2o3/Eg Nanofluid In A Double-Pipe Heat Exchanger


International Journal of Engineering

ايران

844-837

8

26

2013

-

-

علمی-پژوهشی

ISC-CAS

 

A. H. Zamzamian,

M. Tajik Jamal-Abadi

15

Experimental Analysis Of Thermal–Hydraulic Performance Of Copper–Water Nanofluid Flow In Different Plate-Fin Channels

Experimental Thermal And Fluid Science

امریکا

258-248

 

52

2014

595/1

177/2

ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi,F.Hormozi,

A. H. Zamzamian

16

Role Of Channel Shape On Performance Of Plate-Fin Heat Exchangers: Experimental Assessment

International Journal Of Thermal Sciences

آلمان

193-183

 

79

2014

47/2

732/2

ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi,F.Hormozi,

A. H. Zamzamian

17

An experimental investigation of rheological characteristics of non-

Newtonian nanofluids

Journal of Heat and Mass Transfer Research

ايران

23-17

 

1

2014

-

-

علمی-پژوهشی

ISC

Milad Tajik Jamal-Abad, Maziar Dehghan,

Seyfolah Saedodin,

MohammadSadeghValipou,

A. H. Zamzamian

18

3-D Numerical Simulation on Heat Transfer and Turbulent Flow in a Receiver Tube of Solar Parabolic Trough Concentrator with Louverd Twisted-Tape Insert

Energy Procedia

امریکا

380-373

49

-

2014

-

 

ISI

Sh.Ghadiri Jafarbeigloo,

A.H.Zamzamian,

M.Yaghoubi

19

Entropy Generation Analysis of EG-Al2o3 Nanofluid Flows through a Helical Pipe

Int. J. Nanosci. Nanotechnol.,

ايران

11-3

10

1

2014

15/1

 

ISC

SID

A.H.Zamzamian

20

An experimental study on the effect of Cu synthesized/EG nanofluid on the efficiency of flat-plate solar collectors

JOURNAL OF Renewable Energy

امریکا

658-664

71

-

2014

361/3

 

ISI

A.H.Zamzamian,

M.KeyanpourRad,

M.Kianineyestani.

Milad Tajik Jamal-Abad

21

Wavy Channel and Different Nanofluids Effects on Performance of Plate-Fin Heat Exchangers

JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER

امریکا

228-218

28

3

2014

881/0

 

ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi,

A.H.Zamzamian,

F.Hormozi

22

Effects of geometrical parameters on performance of plate-fin heat exchanger: Vortex-generator as core surface and nanofluid as working media

Applied Thermal Engineering

آمریکا

579-565

70

-

2014

624/2

 

ISI

M.Khoshvaght-Aliabadi,

F.Hormozi,

A.H.Zamzamian

23

بررسی تجربی استفاده از نانوسیالات در گردآورنده های خورشیدی صفحه تخت

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

ایران

49-41

جلد

46

2

تابستان

1395

-

-

علمی و پژوهشی

سیدامیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک

احسان ایمانی

24

Analysis of variance of nanofluid heat transfer data for forced convection in horizontal spirally coiled tubes

Journal of Heat and Mass Transfer Research

ايران

50-45

 

2

2015

--

-

علمی-پژوهشی

ISC

Milad Tajik Jamal-Abad, Maziar Dehghan,

A.H.Zamzamian

25

بررسی تجربی پایداری نانوسیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی

شده ودستیابی به شرایط بهینه پایداری

نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر – مهندسی مکانیک

ایران

30-17

48

1

بهار 1395

-

-

علمی پژوهشی

مهدی کمال غریبی،

سیدامیرحسین زمزمیان،

فرامرز هرمزی

26

Experimental studies on the stability of CuO nanoparticlesdispersed in different base fluids: influence of stirring, sonicationand surface active agents

Heat Mass Transfer

آلمان

62-55

52

1

2016

044/1

148/1

ISI

M. Kamalgharibi

F. Hormozi,

A. H. Zamzamian,

M. M. Sarafraz

 

مقاله علمي– مروري، علمي- ترويجي، نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دائره المعارف

رديف

عنوان مقاله

نوع مقاله يا اثر (1)

نام نشريه

 

تاريخ انتشار

(ماه - سال)

اسامي همکاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

علمي- مروري

علمي- ترويجي

نقد چاپ شده

 

مقاله پژوهشي در دائره المعارف

 

1

توسعه سيستمهاي گرمايش وآبگرم خورشيدي براي مصارف خانگي

 

 

 

نشريه انرژي ايران

بهمن 1376

سیداميرحسين زمزميان

2

بررسی امکان توليد سوخت بيوديزل از ميکروجلبک

 

 

 

 

نشريه انرژی ايران

شهريور 1387

بهمن نجفی،

سیداميرحسين زمزميان،

محمدامين حجازی،

مهدی ترکيان

3

توليد زيست ديزل از ميکروجلبک دوناليلاسالينا

 

 

 

مجله مهندسی شیمی ایران

1390

سميرا لطفی، محمد پازوکی،

سیدامير حسين زمزميان،

فرزانه زمانی،امين حجازی

4

بررسي تجربی ضريب انتقال حرارت جابجايي اجباري نانوسيال در مبدل های حرارتی دو لوله­اي و صفحه­اي

 

 

 

مجله مهندسی شیمی ایران

6/1394

سیدامیرحسین زمزمیان

محمد پازوکی

میلاد تاجیک جمال اباد

5

بررسی تجربی خواص رئولوژیکی نانوسیال بر پایه روغن در لوله های بیضوی

 

 

 

فصلنامه تخصصی فرایند نو

6/1394

سیدامیرحسین زمزمیان

احسان ایمانی

محمد پازوکی

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

1

هجري شمسي

هفتمين همايش ملي انرژي

وزارت نيرو-تهران

ايران

تهران

مطالعه اثر کاربرد نانوسيالات CuOو Al2O3 در بهينه­سازي مصرف انرژي در سيستم­هاي حرارتي و برودتي

اميرحسين زمزميان

روز

ماه

سال

2-1

10

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

     

2

هجري شمسي

هفتمين همايش ملي انرژي

وزارت نيرو-تهران

ايران

تهران

بررسي ضريب عملکرد (COP) و آناليز EXergyسيستم سرمايش جذبي خورشيدي براي شرايط آب و هوايي مختلف در ايران

اميرحسين زمزميان

روز

ماه

سال

2-1

10

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

     

3

هجري شمسي

International Congress on Nanoscience and nanotechnology

ايران

شيراز

Enhancment oh Heat Transfer by Using Nano Fluids in Spiral Plate Heat Exchanger

S.Nahang Toudeshki,

A.H.Zamzamian,

M.Tajik

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

11-9

Nov

2010

4

هجري شمسي

اولين همايش ملی نانوموادو نانوتکنولوژی

ايران

شاهرود

مطالعه عددی انتقال حرارت جابجايي جريان متلاطم نانوسيالات درون مجرای دايروی

محسن منصوری،

اميرحسين زمزميان،

ميلاد تاجيک،

احسان ايمانی

روز

ماه

سال

11-10

12

1390

ميلادي

روز

ماه

سال

     

5

هجري شمسي

اولين همايش ملی نانوموادو نانوتکنولوژی

ايران

شاهرود

بررسی تجربی نقش اندازه های مختلف نانوذرات کروی CuO بر ميزان روانکاری نانوسيال روغن موتور-اکسيد مس

نسترن برهمتی،

محمد اميني،

لطف اله سواد کوهی،

سيد امير حسين زمزميان

روز

ماه

سال

11-10

12

1390

ميلادي

روز

ماه

سال

     

6

هجري شمسي

International Confrence on Mechanical Engineering and Mechatronics

Canada

Ontario

Experimental Studies on the Heat Transfer of Al-Metal /Water Nanofluid System in Spiral Tube

M.Tajik,

S.A.H.Zamzamian,

M.Mansouri,

E.Imani

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

17-15

Aug

2012

7

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

بررسي تجربي خواص ترموديناميكي ورئولوژيكي نانوسيال بر پايه روغن درلوله هاي بيضوي

سيد امير حسين زمزميان

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

8

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

مقايسه بين روش شبكه عصبي و الگوريتم كاهش گراديان براي بهينه سازي هدايت حرارتي نانوسيالAl2O3

ميلاد تاجيک ،

محسن منصوری،

اميرحسين زمزميان،

احسان ايمانی

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

9

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

بررسي وابستگي ميزان افزايش ضريب هدايت حرارتي نانوسيالات به دما و نوع سيال پايه

،احسان ايمانی ،

سيد امير حسين زمزميان، محسن منصوری،

ميلاد تاجيک

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

10

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

Experimental Studies on the Heat Transfer of Al-Metal /Water Nanofluid System in Spiral Tube

S.A.H.Zamzamian, M.Tajik,

M.Mansouri,

E.Imani

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

11

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

Thermodynamic optimization of water–Al2O3 nanofluid flows through a helical pipe in laminar regime

M.Mansouri, S.A.H.Zamzamian, M.Tajik, E.Imani

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

12

هجري شمسي

چهاردهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران

ايران

تهران

experimental investigation of viscosity of Cu-oil nanofluids

M.Mansouri, S.A.H.Zamzamian,S.N.Toudeshki, E.Imani ,M.Tajik,

روز

ماه

سال

27-25

7

1391

ميلادي

روز

ماه

سال

     

13

هجري شمسي

اولين کنفرانس ملی فناوری های نوين در شيمی و مهندسی شيمی

ايران

تهران

سنتز نانوسيال مس-اتيلن گلايکول و بررسی افزايش رسانايي حرارتی نانوسيال

مريم کيانی نيستانک،

امير حسين زمزميان،

منصور کيانپور راد

روز

ماه

سال

26

2

1392

ميلادي

روز

ماه

سال

     

14

هجري شمسي

دومين همايش ملی اقليم ساختمان و بهينه سازی مصرف انرژی

ايران

تهران

افزايش راندمان آبگرمکن خورشيدی با استفاده از نانوسيال مس

مريم کيانی نيستانک،

امير حسين زمزميان،

منصور کيانپور راد

روز

ماه

سال

22-21

2

1392

ميلادي

روز

ماه

سال

     

15

هجري شمسي

4th International conference on Nanostructure

ايران

کيش

Experimental Analysis of Tribological Properties of Engine Oil with CuO Nanoparticles as Additives

N.Barhemmati,

M.Amini,

L.Savadkoohi,,

A.Zamzamian

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

14-12

Mar

2012

16

هجري شمسي

نهمين کنگره ملي شيمي ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران

ايران

تهران

معادلات حاکم در يک چرخه جاذب در شرايط پايدار

حسن پهلوان­زاده،

اميرحسين زمزميان

روز

ماه

سال

5-3

9

1383

ميلادي

روز

ماه

سال

     

17

هجري شمسي

The 11 the Iranian ChemicalEng. Congress

ايران

تهران

Theoretical analysis of dehumidification process in a desiccant wheel

A. Zamzamian,

H. Pahlavanzadeh

«

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

2-5

Jan

2006

18

هجري شمسي

The 5th International Chemical Engineering Congress & Exhibition

ايران

کيش

Optimization and performance analysis of dehumidification rotating wheel using solid desiccant

A. Zamzamian, H.Pahlavanzadeh

M. Omidkhah

«

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

5-2

Jan

2008

19

هجري شمسي

همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژي

ايران

کرج

انتشار ترکيبات سمي ناشي از سوخت­هاي فسيلي در مقايسه با بيوديزل

فرح­سادات هالک،

اميرحسين زمزميان،

محمد اميني

روز

ماه

سال

9-7

3

1387

ميلادي

روز

ماه

سال

     

20

هجري شمسي

همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژي

ايران

کرج

کاربرد سيستم جاذب خورشيدي با چرخ رطوبت­زدايي دوار براي خشک کردن

اميرحسين زمزميان

روز

ماه

سال

9-7

3

1387

ميلادي

روز

ماه

سال

     

21

هجري شمسي

همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژي

ايران

کرج

توليد بيوديزل از روغن پسماند و بهينه­سازي برخي از خواص فيزيکي آن

بهمن نجفي،

مهدي ترکيان،

رضا ابراهيم­زاده،

اميرحسين زمزميان

روز

ماه

سال

9-7

3

1387

ميلادي

روز

ماه

سال

     

22

هجري شمسي

همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژي

ايران

کرج

بررسي امکان توليد سوخت بيوديزل از ميکروجلبک

بهمن نجفي،

اميرحسين زمزميان،

محمدامين حجازي،

مهدي ترکيان

روز

ماه

سال

9-7

3

1387

ميلادي

روز

ماه

سال

     

 

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

23

هجري شمسي

1st international conference on New Frontiers in Biofuels,DTU,

India

New Delhi

Studying the Effect of used cooking oil (UCO) pretreatment on phizopus oryzae cell-catalyzed transesterification of biodiesel production

M. Pazouki,

F. Zamani,

A.H. Zamzamian,

S. Lotfi,

Gh. Najafpour

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

18

Jan

2010

24

هجري شمسي

ششمين همايش ملي بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران، سالن همايش­هاي برج ميلاد

ايران

تهران

توليد بيوديزل از جلبک با استفاده از ميکروارگانيسم Rhizopus Oryzae

سميرا لطفي،

محمد پازوکي،

اميرحسين زمزميان،

امين حجازي

روز

ماه

سال

24-22

5

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

     

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

25

هجري شمسي

اولين کنفرانس بازار کربن و مکانيسم توسعه پاک در پتروشيمي و صنايع مرتبط، ،تهران، مجتمع فرهنگي-آموزشي پتروشيمي

ايران

تهران

توليد زيست ديزل از جلبک، راهکاري براي کاهش بيولوژيکي دي­اکسيد کربن

سميرا لطفي،

محمد پازوکي،

اميرحسين زمزميان،

امين حجازي،

لادن رشيدي

روز

ماه

سال

8-7

7

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

     

26

هجري شمسي

ششمين کنگره بين­المللي مهندسي شيمي ونمايشگاه (ICHEC 2009)،

ايران

تهران

Production of biodiesel from microalgae with rhizopus oryzae immobilized cells

سميرالطفي،

محمد پازوکي،

اميرحسين زمزميان،

امين حجازي

روز

ماه

سال

29-25

8

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

     

 

 

-   رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

27

هجري شمسي

چهارمين سمينار ملي شيمي

و محيط زيست ،پژوهشكده اكولوژي

خليج فارس و درياي عمان

ايران

بندر عباس

Silver nanoparticle problems on human health and waste watertreatment

Khaton Hadipour, Mohamad Pazouki,

Azar Midokht Hoseinnia,

Amir Hosein Zamzamian

روز

ماه

سال

9-7

2

1389

ميلادي

روز

ماه

سال

     

28

هجري شمسي

the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications

Canada

OttawaOntario

Experimental investigation of the convective heat transfer coefficientenhancement ofAl2O3/EG nanofluid in a double-Pipe heat exchanger under turbulent flow

A. H. Zamzamian, M.Pazouki

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

6-4

Aug

2010

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

29

هجري شمسي

The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition

ايران

کيش

Investigation on effect of particle size and base fluid on thermal conductivity enhancement of SiO2 nanofluids

E.Imani,

A.Zamzamian,

A.Shafiefarhood,

O.Tavakoli,

M.Tajik

روز

ماه

سال

24-21

Nov

2011

ميلادي

روز

ماه

سال

     

30

هجري شمسي

The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition

ايران

کيش

Investigation on effect of

Nanoparticles sedimentation on thermal conductivity of SiO2 nanofluids

M. Mansouri,

A.Zamzamian,

A.Shafiefarhood,

O.Tavakoli,

M.Tajik

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

24-21

Nov

2011

 

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

31

هجري شمسي

2nd Australian and New Zealand Micro and Nanofluidics Symposium

استراليا

سيدني

The Effect of Nannofluids on Efficiency of Spiral Heat Exchangers

Sara Nahang Toudeshki

A.Zamzamian,

M.Tajik

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

29-28

Apr

2011

32

هجري شمسي

2nd Australian and New Zealand Micro and Nanofluidics Symposium

استراليا

سيدني

The Effect of Concentration and Temperature on Thermo-Physical Properties of CuO Nano-Fluid Based on Oil

Sara Nahang Toudeshki,

K.Abbaspour,

A.Zamzamian

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

29-28

Apr

2011

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

33

هجري شمسي

6th International Green Energy Conference

ترکيه

 

The Effect of concentraction and temperature on thermophysycal properties of cuonano-fluid based on oil

S. Nahang Toudeshki,

K.Abbaspoursani,

A.H.Zamzamian,

A.Hadadian

روز

ماه

سال

9-5

Jun

2011

ميلادي

روز

ماه

سال

     

34

هجري شمسي

سومین همايش ملي سوخت،

انرژيومحيطزيست

ایران

کرج

مروري بر تاثير استفاده از نانوسيالهاي مختلف بر عملكرد حرارتي انواع لوله هاي گرمايي

سيدمعين رسولي نژاد موسوي

محمد سالار متيني

سيد اميرحسين زمزميان

محمدرضا حسن زاده

روز

ماه

سال

29-28

6

1392

ميلادي

روز

ماه

سال

     

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

35

هجري شمسي

دومین کنفرانس تخصصی فنآوری نانو در صنعت برق و انرژی

ایران

تهران

بررسی تجربی استفاده از نانوذرات مس بر راندمان کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت

سیدامیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک جمال آباد

روز

ماه

سال

21-20

2

1393

ميلادي

روز

ماه

سال

     

36

هجري شمسي

First National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology (CNN)

Islamic Azad University

ایران

شاهرود

Optimization of thermal conductivity of Al2O3

nanofluid by two methods

M. Tajik

A. Zamzamian,

M. Mansouriahors,

E. Imania

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

29-28

Feb

2012

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

37

هجري شمسي

Third International Conference On Heating, Ventilation and Air-Conditioning

Iran

Tehran

Experimental Study of Force Convective Heat Transfer for CuO-Water Nanofluid Flow in a Tubilar Heat Exchanger

Narges Aeini,

Amir Hosain Zamzamian,

Kamal Abaspoursani

روز

ماه

سال

     

ميلادي

روز

ماه

سال

26-24

May

2011

38

هجري شمسي

دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی

ایران

تهران

کاربرد فنآوری های نانو در بهبود کارائیحرارتی گردآورنده های خورشیدی صفحه تخت

سیدامیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک جمال آباد

روز

ماه

سال

25-24

2

94

ميلادي

روز

ماه

سال

     

 

 

رديف

تاريخ

عنوان همايش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همکاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

کشور

شهر

39

هجري شمسي

همایش تخصصی نقش فناوری‏های نوین در حفظ محیط زیست

ایران

تهران

کاربرد فنآوری های نوین خورشیدی در افزایش راندمان بهره وری کلکتورهای حرارتی خورشیدی صفحه تخت

سیدامیرحسین زمزمیان

میلاد تاجیک جمال آباد

روز

ماه

سال

28

11

93

ميلادي

روز

ماه

سال

29-28

Feb

2012

40

هجری شمسی

دومین کنفرانس بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

ایران

تهران

پایداری نانوسیالات رقیق اکسیدمس آب و اکسیدمس گلیکول: بررسی تئوری و تجربی

مهدی کمال غریبی

محمد محسن سرافراز

فرامرز هرمزی

سید امیر حسین زمزمیان

 

روز

ماه

سال

27

9

93

میلادی

روز

ماه

سال

18

Dec.

2014

 

مقاله علمي صددرصد مستخرج از رساله/ پايان نامه

رديف

عنوان مقاله

نام نشريه

تاريخ انتشار

(ماه - سال)

اسامي همکاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

 
 

1

تجزيه و تحليل پارامترهاي موثر بر عملكردچرخ رطوبت زداي دوار

فصلنامه علمي و پژوهشي شريف

زمستان 1386

حسن پهلوانزاده،

سیداميرحسين زمزميان،

محمدرضااميدخواه نسرين

 

2

A mathematical model for a fixed desiccant bed dehumidifier concerning ackermann correction factor*

Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering,

2006

H. Pahlavanzadeh,

A. Zamzamian

 

3

بررسي پارامتريک معادلات چرخ دوار دسيکنت

فرآيند

 

سیداميرحسين زمزميان،

حسن پهلوانزاده

 

 

 


انتخاب فردی دیگر: